dalej >>>

Co robimy?

Jesteśmy ekspertami od skutecznej komunikacji marketingowej. W ciągu  17 lat istnienia na rynku zrealizowaliśmy  blisko 2 000 kampanii reklamowych dla naszych Klientów.  Każda z nich może być przykładem jak skutecznie zaplanować i zrealizować działania reklamowo-marketingowe oraz jak optymalizować efekty przy rozsądnych kosztach. Naszą wiedzę, kompetencje i poziom usług potwierdza satysfakcja klientów i ich najwyższe oceny w branżowych rankingach.

Wierzymy, że skuteczność kampanii jest pochodną zarówno profesjonalnej analizy i planowania działań oraz ich optymalizacji jak również przeprowadzenia zintegrowanej komunikacji na wszystkich dostępnych polach.

Każde powierzone nam zadanie jest indywidualnie analizowane i podchodzimy do niego z najwyższą starannością. Realizacje tych zadań rozumiemy jako wsparcie i pomoc naszym Klientom w rozwijaniu i wzroście wartości  ich firm .  Fundamentem naszych działań jest diagnoza sytuacji marki na rynku, obserwacja konsumentów, ich potrzeb i oczekiwań oraz opracowanie optymalnej koncepcji , w pełni satysfakcjonującej klienta.

W centrum naszej uwagi jest troska o zapewnienie klientom trwałej przewagi w komunikacji marketingowej, uzyskiwanej przez innowacyjne działania, które budują zaangażowanie, oraz poprzez wymierną kreatywność.

Jesteśmy certyfikowanym Partnerem Google.

dalej >>>

Narzędzia

W naszej pracy dla Klientów posługujemy się wszystkimi dostępnymi narzędziami i badaniami. Są to zarówno  badania mediów - TV, prasy, radia, outdooru czy internetu - jak i konsumpcji marek czy znajomości brandów, a także wydatków firm i marek oraz badania ich aktywności reklamowej. Wykorzystujemy również szereg autorskich narzędzi służących do analizowania i planowania kampanii reklamowych :

Media Optimizer - narzędzie optymalizujące mediowe parametry kampanii (zasięg, zasięg N+, GRP itd. przy zadanych warunkach granicznych np. wartości budżetu, czasu kampanii, GRP), wykorzystujące między innymi algorytmy programowania liniowego czy badań operacyjnych dla wartości dyskretnych.

Q Matrix - narzędzie wspomagające jakościowe planowanie mediów, wspomagające określenie  np.  rozkładu wag tygodniowych GRP czy  ewolucji kampanii w czasie

M Cubed Builder - narzędzie ułatwiające tworzenie, generowanie zaawansowanych modeli matematycznych (ekonometrycznych) pozwalających prognozować wielkość wielu parametrów stosowanych w strategicznym zarządzaniu produktem,  grupą produktów (m.in. sprzedaż, głębokość i ewolucja segmentów, zmiany w modelu konsumpcji, ROI).

Neuro Ad Assessement -  zestaw badań i narzędzi wykorzystujących najnowsze zdobycze badań z dziedziny neuromarketingu, stosowane w celu wybrania najlepszych strategii komunikacyjnych  czy oceny i wyboru najlepszych kreacji (spotów TV, reklamy prasowej , outdoor , spotu radiowego, reklamy lub strony internetowej).

Conversion Booster - narzędzie wspomagające procesy optymalizacji w kampaniach efektywnościowych. Bazuje na zaawansowanych predykcjach zachowań użytkowników Internetu
w procesach zakupowych.

Od wielu lat Mediapol przeprowadza szkolenia dotyczące rynku mediów, planowania i tworzenia strategii mediowych. Szkolenia są prowadzone zarówno w siedzibie naszej firmy jak i u Klienta. W naszej siedzibie macie Państwo do dyspozycji salę wykładową z pełnym zapleczem multimedialnym oraz specjalnie przygotowanymi stanowiskami komputerowymi dla każdego z uczestników. Nasi trenerzy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w skutecznym przeprowadzaniu takich szkoleń. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w prowadzanych przez nas szkoleniach prosimy o kontakt.

Szkolenia

Centrum Konferencyjne Kalina**** w Lądku Zdroju

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów i mając na uwadze komfort prowadzonych przez nas szkoleń, oddaliśmy do dyspozycji Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe zlokalizowane w Lądku Zdroju.  Prowadzimy szkolenia dotyczące rynku mediów, planowania i tworzenia strategii mediowych. Podczas szkolenia poznają Państwo tajniki planowania mediów od początkowego etapu analizy rynku i doboru grupy docelowej z odpowiednim potencjałem, aż do doboru rodzajów strategii spełniającej cele komunikacyjne i doboru mediów.  Nasi wykwalifikowani szkoleniowcy mają wieloletnie doświadczenie, zarówno zawodowe, jak i trenerskie.

 

Zapraszamy zatem do Lądka Zdroju!

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 

dalej >>>

Planowanie

mediów

 

W planowaniu czasu i przestrzeni reklamowej specjalizujemy się od ponad 17 lat. Naszą wiedzę, kompetencje i poziom usług potwierdza satysfakcja klientów i ich najwyższe oceny. Planowanie skutecznej kampanii w mediach wiąże się na takim zaprojektowaniu działań reklamowych, aby pożądany komunikat reklamowy został dostrzeżony i zrozumiany przez odbiorców. Dlatego  precyzyjne i adekwatne zdefiniowanie grupy docelowej jest podstawowym i pierwszym działaniem w tym procesie. Wspólnie z klientem ustalamy parametry tej grupy, a następnie dogłębnie ją analizujemy przy użyciu wielu metod i narzędzi.

Następnie analizujemy szczegóły i dobieramy odpowiednie kanały komunikacji (radio, TV, Internet itd. ) oraz formy reklamy (spot o rekomendowanej długości, formaty reklam, advertoriale czy sponsoring, product placement etc). Rekomendujemy częstotliwość ukazywania się komunikatów i rozplanowanie w czasie działań komunikacyjnych wykorzystując rożnorodne narzędzia analityczno-planistyczne.

Zakup mediów

prasa, radio, telewizja, internet, outdoor, indoor

 

 

Kupujemy kampanie reklamowe we wszystkich mediach od radia, prasy czy telewizji po media cyfrowe (internet etc), od mediów o zasięgu krajowym po media o zasięgu lokalnym. Doświadczony zespół media buyerów uzyskuje dla naszych  klientów najkorzystniejsze ceny i warunki zakupu co potwierdzają wysokie oceny kosztów zakupu w rankingach branżowych.

Zintegrowany marketing

w internecie

 

 

KOMPLEKSOWE STRATEGIE OBECNOŚCI MARKI W KANAŁACH ONLINE I MOBILE

Nim przystąpimy do kreowania strategii obecności marki/produktu w kanale online oraz mobile chętnie podejmiemy się audytu dotychczas przeprowadzanych przez Klienta działań. Dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko ocenić historię obecności w kontekście cen i możliwości rynku, ale również z większą precyzją dopasować w przyszłości najskuteczniejsze w indywidualnym przypadku Klienta modele i kanały emisji. Na życzenie przeprowadzamy również analizę aktywności konkurencji marki.  Następnie przystępujemy do projektowania planów obecności marki (długo- i krótkookresowych planów mediowych).  Swoją rekomendację podpieramy analizą statystyczną, analizą celów i zasobów marki oraz Klienta.

Kolejny krok to analiza i optymalizacja kosztowa oraz zakup powierzchni mediowch. W trakcie kampanii stale monitorujemy i optymalizujemy prowadzone działania. Nasi Klienci otrzymują stały dostęp do raportów częściowych, całą kampanię zwieńczamy przekazaniem raportu post-buy ze zrealizowanego planu.

 

REKLAMA TYPU DISPLAY

Planujemy efektywnościowe kampanie bannerowe (modele: CPC, CPL, CPA, CPO, CPS). Zakupu dokonujemy również w modelach RTB (uwzględniając w tym zakup oparty o cookie - BIG DATA). Obok kampanii efektywnościowych realizujemy wizerunkowe kampanie bannerowe, a w tym - angażujące kampanie rich media (CPM, FF). Zapewniamy wsparcie na etapie tworzenia kreacji dedykowanej kanałowi online/mobile.

 

WYSZUKIWARKI – STRTATEGIE SEM/SEO

Realizujemy kampanie efektywnościowe w wyszukiwarkach internetowych (PPC) zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych.  Dostarczamy usługi z zakresu audytu, optymalizacji i pozycjonowanie stron internetowych (SEO)

 

SOCIAL MEDIA MARKETING

Przeprowadzamy kampanie efektywnościowe w mediach społecznościowych. Obok tradycyjnych kampanii displayowych w kanale social realizujemy również kampanie buzz-marketingowe oraz kampanie WOMM. Wspieramy społecznościowe aktywności marki świadcząc usługi z zakresu kreacji i prowadzenie kont firmowych na portalach społecznościowych (fanpage).

 

MOBILE MARKETING

Realizujemy szerokie kampanie efektywnościowe w kanale mobile. Obok form tradycyjnych chętnie planujemy dla swoich Klientów kampanie niestandardowe, w tym działania oparte o mobile rich media.

 

REKLAMA NATYWNA

Przeprowadzamy kampanie z zakresu content marketingu. W swoim dorobku posiadamy wiele z sukcesem zrealizowanych kampanii treści sponsorowanych online.

 

BLOG MARKETING

Realizujemy również kampanie typu display na łamach najpopularniejszych polskich blogów.

Dzięki wieloletniej obecności na rynku i pozyskanej dzięki niej szerokiej siatce kontaktów mediowych tworzymy angażujące kampanie oparte na głębokiej współpracy z polską blogosferą.

 

DIRECT ONLINE MARKETING

Pozostajemy wierni sprawdzonym metodom dotarcia do konsumenta. Email marketing wykorzystujemy w kreowanych przez nas planach mediów często i efektywnie. Realizujemy wysyłki zarówno do baz dostawców kont pocztowych jak również do tzw. baz własnych i baz newsletterowych. Kampanie email-marketingowe realizujemy zarówno w modelu CPM, jak i modelach efektywnościowych.

Tworzenie strategii komunikacji

w oparciu o badania i analizy marketingowe

 

 

Tworzymy strategie komunikacji uwzględniające całą mnogość czynników wpływających i oddziałujących na produkt i jego wizerunek w pełnym otoczeniu marketingowym.

W pracy nad budowaniem skutecznych strategii wykorzystujemy wiele badań i analiz marketingowych związanych z zachowaniami konsumentów, aktywnością reklamową firm i marek, skutecznością różnych kategorii mediów; strategiami doboru kanałów komunikacyjnych i całego szeregu innych specjalistycznych badań i analiz.

Stosowane przez nas podejście do komunikacji mediowej wiąże ją z pozamediowymi działaniami marketingowymi i biznesowymi klientów, a celem jest oczywiście zwiększenie skuteczności, jak również możliwość kontroli efektów.

Naszą głęboką troską jest zrozumienie specyfiki działalności naszych klientów i budowanie skutecznych i obiektywnych, jeśli chodzi o wybór środków przekazu, zintegrowanych strategii komunikacji. Robimy wszystko, aby znać działalność biznesową naszych klientów tak dobrze, jak oni sami. Pomagamy im wyznaczać budżety mediowe i marketingowe, cele kampanii, analizujemy i wyznaczamy grupy docelowe oraz tworzymy plany komunikacji.

Zintegrowane strategie będące efektem wspólnej pracy z naszymi klientami stanowią podstawę dla budowania komunikacji, tworzącej autentyczne relacje brandów z konsumentami.

Mierzenie efektów realizowanych strategii umożliwia nam branie pod uwagę wniosków w kolejnych działaniach komunikacyjnych, a przez to w sposób ciągły budować większą skuteczność komunikacji.

 

Public

relations

 

Marketing zintegrowany wymaga wykorzystywania wszelkich działań związanych z Public Relations, które uzupełniają lub czasem wręcz stanowią główna część działań komunikacyjnych marki. Nasza firma oferuje i z powodzeniem wykorzystuje szeroki zakres usług PR a w tym :

  • strategia komunikacji
  • komunikacja produktowa
  • komunikacja korporacyjna
  • komunikacja wewnętrzna
  • komunikacja sprzedażowa
  • media relations
  • content marketing
  • zintegrowana komunikacja w social media

 

Audyt

mediowy

 

Jeśli nie jesteś przekonany, czy dotychczasowe Twoje działania komunikacyjne przebiegały dostatecznie dobrze (prawidłowo) zapraszamy do skorzystania z usługi przeprowadzenia audytu. Dowiesz się dzięki temu co można było zrobić lepiej a co było robione dobrze i warte jest kontynuacji.

Jeśli chciałbyś się dowiedzieć czy Twój dotychczasowy audytor przeprowadził rzetelnie audyt Twoich działań mediowych, wtedy również zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

kompetencje